logoweber.jpg   logoweber.jpg

HotSpring® ACE Cell Cleaner

Cena 21.00
DOSTUPNOSŤ: posledný kus
Cena bez DPH: 17.50
Kód produktu: 77139
Výrobca: HotSpring
Záručná doba: 24 mesiacov
KS

HotSpring® ACE Cell Cleaner

na čistenie elektródy

Jednorazový čistič je navrhnutý tak, aby Vám uľahčil čistenie ACE elektródy. Na vyčistenie môžete vložiť elektródu priamo do tejto fľaše. Fľaša obsahuje presné množstvo čističa potrebného na jednorazové vyčistenie elektródy a má dostatok voľného miesta – po vložení sa tekutina nepreleje. Po vyčistení elektródy, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií, aby ste neutralizovali roztok.

Vizuálne skontrolujte elektródu každý mesiac či nie je zanesená. Ak je elektróda viditeľne zanesená pri pohľade cez dierky na spodku elektródy, vyčistite ju.

NÁVOD NA ČISTENIE ACE ELEKTRÓDY:

Pri manipulácii s týmto výrobkom použite gumové rukavice a ochranné okuliare. Vypnite prívod prúdu do bazéna. Otvorte bazén a odstráňte kryt filtra. Odšróbujte šedý uzáver na filtri a opatrne vytiahnite elektródu. Odstráňte vrchnák z elektródy a opatrne ju vložte do fľaše. Položte elektródu v roztoku na rovné miesto v blízkosti bazéna, napríklad na schodíky a namáčajte až kým  neprestanú vychádzať bublinky z elektródy, respektíve aspoň 10 minút. Elektróda môže ostať namočená v roztoku maximálne 12 hodín. Pri dlhšom čistení zakryte bazén. Opatrne vytiahnite elektródu z fľaše, dajte pozor aby ste nevyliali. Pri akomkoľvek vyliati roztoku ihneď miesto opláchnite. Elektródu opláchnite a skontrolujte usadeniny. Pokiaľ je potrebné, čistenie zopakujte. Vráťte elektródu do filtra. Nelejte použitý roztok do bazéna. Našróbujte naspäť šedý uzáver, zakryte filter a zapojte bazén do prúdu. Neutralizujte čistič elektród pridaním 50g FreshWater pH plus alebo sódou bikarbónou. Pridávajte po lyžičkách až kým roztok neprestane peniť. Vylejte neutralizovaný roztok do kanalizácie, fľašu recyklujte.

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s očami: Najmenej 15 min. dôkladne vyplachujte oči vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou: Postriekaný odev odstráňte a pokožku dôkladne vyumývajte mydlom a vodou po dobu 15 min. Pokiaľ by bolesti, sčervenanie alebo podráždenie pretrvávalo, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: Podajte veľké množstvo vody. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Okamžite kontaktujte lekára.

Vyrobené: Watkins Manufacturing Corp., 1280 Park Center Drive, Vista CA 92083