Wellness World   Wellness World

HotSpring® Filter Cleaner

Balenie:
0,908 kg
Kód produktu: 76767
Výrobca: HotSpring
Záručná doba: 24 mesiacov
DOSTUPNOSŤ: na sklade
Cena bez DPH: 24.17
29.00
KS

HotSpring Filter Cleaner - Fresh water - Čistič filtra pre bežné a vírívé bazény

Prostriedok na čistenie filtračných kartuší.

- jasne červená farba ukazuje čistejší ideálny účinok

- odstraňuje oleje, minerálne usadeniny a drobné úlomky

Nebezpečie: Dráždi oči. Nebezpečný pri požití, spôsobuje vážne popáleniny. Čistič filtra je jasne červený prípravok, ktorý ukazuje, že roztok slúži ako maximálna čistiaca sila. Červený aktívny roztok prechádza do žltej farby a aktívne prísady sú neutralizované. Aplikujte mesačne.


Návod na použitie:
Pri manipulácii s prípravkom použite ochranné okuliare a gumové rukavice a dostatočne vetrajte. Roztok pripravujte na umývateľných povrchoch, nekvapnite na okolie, môže dôjsť k naleptaniu alebo zafarbeniu. Tento výrobok je vyobený len na čistenie filtrov v bežných a vírivých bazénoch.

ZÁSOBNÍKOVÉ FILTRE A FILTRE S POHYBLIVÝMI ČASTICAMI

Odstráňte filtrové zásobníky umyte v čistej vode. Pridajte asi 0,5 kg prípravku na 23 l teplej vody do čistého plastového vedra. Urobte toľko roztoku, aby filtre boli celkom ponorené. Na prípravu roztoku nikdy nepoužívajte kovové nádoby. Miešajte drevenou alebo plastovou varechou. pokiaľ sa prípravok celkom nerozpustí a nesčervená. Ponorte časti filtrov do vedra a nechajte namočené 10 až 12 hodín. Vyberte a vystriekajte prúdom vody. Pokiaľ je možné, nechajte filtre vyschnúť predtým ako ich vrátite späť do bazénu.

PIESKOVÉ FILTRE A FILTRE SO SNÍMATEĽNÝMI ČASŤAMI: Rozpustite cca 30 g prípravku na 23 l teplej vody do čistého plastového vedra a nalejte na filtre tak, aby boli celkom ponorené. Po vyčistení filtra vypnite pumpy, filtre vysušte a z penovej výplne a nádoby na fltre odstráňte vlasy, drobné úlomky, atď. a znovu uveďte pumpy do prevádzky tlačidlom "backwash" a nalejte roztok na penovú hmotu, až sú piesok alebo všetky ďalšie časti úplne ponorené. Vypnite  pumpy a nechajte v prevádzke tlačidlo "backwash". Roztok vo filtri nechajte asi 10-12 hod. Nechajte vymyť až tečie čistá voda a nedovoľte, aby čistiaci roztok natiekol do bazénu. Znovu uveďte pumpy do prevádzky a naplňte filter čistou vodou.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ

NEBEZPEČNÉ: Pri použití dostatočne vetrajte. Vyvarujte sa dlhodobému vdyhovaniu a kontaktu s očami, pokožkou a oblečením. Neužívať vnútorne. Obsahuje kyselinu sulfanilamidovú a hydrogensíran sodný. Spôsobuje vážne popáleniny.

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s očami: Najmenej 15 min. Dôkladne vyplachujte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou: Postriekaný odev odstráňte a pokožku dôkladne oplachujte vodou aspoň 15 minút, potom umyte mydlom a vodou. Ak by bolesť, sčervenanie alebo podráždenie pretrvávalo, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Okamžite vyhľadajte lekára.Pri vdýchnutí: Ak sa točí hlava, alebo dochádza k dezorienácii či k ospalosti, choďte na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, alebo dýchanie je ťažké, poskytnite umelé dýchanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE: Chráňte pred mrazom!

Vyrobené: Watkins Manufacturing Corp., 1280 Park Center Drive, Vista CA 92083