logoweber.jpg   logoweber.jpg

HotSpring® pH-

Balenie:
0,681kg
Kód produktu: 76759
Výrobca: HotSpring
Záručná doba: 24 mesiacov
DOSTUPNOSŤ: na sklade
Cena bez DPH: 9.17
11.00
KS

HotSpring® pH- ALKALINITY DOWN

pH mínus
Znižuje pH zásaditosť vo vírivých bazénoch bezpečnejšie ako tekuté kyseliny.

NÁVOD:
Pri manipulácii s týmto výrobkom použite ochranné okuliare a gumové rukavice a pritom dostatočne vetrajte.
1. Otestujte vodu v bazéne, či je celkom zásaditá použitím testovacieho pH prúžku. Ak zásaditosť presahuje 150 ppm, pridajte naraz cca 30g prípravku. Všetky preparáty do vírivých bazénov musia byť pridané do filtračného oddelenia, tryskové pumpy musia byť v prevádzke najmenej 10 min. Prekontrolujte a pokiaľ je potrebné, postup znovu zopakujte.
2. Prekontrolujte pH, či má správnu zásaditosť. Ak pH presahuje 8,0, ešte pridajte naraz cca 15 g tohto prípravku, pokiaľ nedosiahne 7,2-7,8.
Nemanipulujte s výrobkom v blízkosti žiadnej kovovej časti vo vašom bazéne. Nenechávajte pH klesnúť nižšie ako 7,2. Použite kefu, alebo pretrepte, aby sa hrudky rozbili.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ!

Nebezpečenstvo:
Obsahuje hydrogén síran sodný, ktorý spôsobuje vážne popáleniny.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Nemiešajte so žiadnymi chemikáliami používanými v domácnosti, chlórom, alebo ďalšími prípravkami pre vírivé bazény.

PRVÁ POMOC
Pri kontakte s očami: Okamžite vypláchnite minimálne 15 min. a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte postriekané oblečenie a postihnuté miesto dôkladne vymývajte mydlom a vodou aspoň 15 min Pokiaľ to bolí, červená alebo podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri prehltnutí: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Vypite väčšie množstvo vody alebo mlieka a následne hydroxid horečnatý ako preháňadlo, slnečnicový olej alebo šľahané vajíčko a ihneď kontaktujte lekára.

Skladovanie a likvidácia: Dbajte na to, aby nádoba bola stále dobre uzavretá. Skladujte na chladnom, suchom mieste. Nádobu už znovu nepoužívajte, zabaľte a odovzdajte do „nebezpečného odpadu“.

Vyrobené: Watkins Manufacturing Corp., 1280 Park Center Drive, Vista CA 92083