logoweber.jpg   logoweber.jpg

HotSpring® pH+

Balenie:
0,681kg
Kód produktu: 76757
Výrobca: HotSpring
Záručná doba: 24 mesiacov
DOSTUPNOSŤ: na sklade
Cena bez DPH: 9.17
11.00
KS

HotSpring® pH+ ALKALINITY UP

pH ALKALINITY UP zvyšuje zásaditosť, je určený pre vírivé bazény, zabraňuje zhoršeniu kvality vonkajších častí bazénov vďaka nízkej zásaditosti.

NÁVOD
Otestuje vodu v bazéne, či je celkom zásaditá použitím testovacieho pH prúžku. Ak je zásaditosť pod 80 ppm, pridajte naraz asi 30g. Všetky preparáty do vírivých bazénov musia byť pridané do filtračného oddelenia, tryskové pumpy musia byť v prevádzke najmenej 10 min. Prekontrolujte a pokiaľ je potrebné, postup znovu zopakujte.
Prekontrolujte pH, či má správnu zásaditosť. Ak je pod 7,2 pridajte naraz cca 15 g prípravku, pokiaľ nedosiahne 7,2-7,8.


UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ!

Nebezpečenstvo:
Obsahuje hydrogén síran sodný, ktorý spôsobuje vážne popáleniny.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Nemiešajte so žiadnymi chemikáliami používanými v domácnosti, chlórom, alebo ďalšími prípravkami pre vírivé bazény.

PRVÁ POMOC
Pri kontakte s očami: Okamžite vypláchnite minimálne 15 min. a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte postriekané oblečenie a postihnuté miesto dôkladne vymývajte mydlom a vodou aspoň 15 min Pokiaľ to bolí, červená alebo podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri prehltnutí: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Vypite väčšie množstvo vody alebo mlieka a následne hydroxid horečnatý ako preháňadlo, slnečnicový olej alebo šľahané vajíčko a ihneď kontaktujte lekára.

Skladovanie a likvidácia: Dbajte na to, aby nádoba bola stále dobre uzavretá. Skladujte na chladnom, suchom mieste. Nádobu už znovu nepoužívajte, zabaľte a odovzdajte do „nebezpečného odpadu“.

Vyrobené: Watkins Manufacturing Corp., 1280 Park Center Drive, Vista CA 92083