logoweber.jpg   logoweber.jpg

HotSpring® Spray Instant Filter Cleaner

ODPORÚČAME
Cena 19.00
DOSTUPNOSŤ: na sklade
Balenie:
473 ml
Cena bez DPH: 15.83
Kód produktu: 76766
Výrobca: HotSpring
Záručná doba: 24 mesiacov
KS

SPRAY - INSTANT FILTER CLEANER  - prostriedok na čistenie filtračných kartuší.

Rýchly čistič filtrov pre vírivé a bežné bazény

 - rýchly odstraňovač olejov, minerálov a drobných úlomkov

- nepenivá substancia

- predlžuje životnosť filtrov

UPOZORNENIE: Dráždi  oči, pokožku a dýchaciu sústavu

NÁVOD:

Pri manipulácii s týmto výrobkom použite gumové rukavice a ochranné okuliare a dostatočne vetrajte. Odstráňte filtrové zásobníky a nečistoty. Filter riadne napustite vodou a čistič nastriekajte v dostatočnom množstve po celom povrchu. Čakajte asi 3-6 min. Filter hadicou dôkladne vypláchnite (ak filter nebude dostatočne vypláchnutý, môže sa objaviť pena). Pri väčšom znečistení sa samozrejme postup môže opakovať. Odstráňte vodný kameň, mŕtve riasy, telesné oleje a drobné úlomky.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ
NEBEZPEČIE: Nevdychujte výpary. vyvarujte sa kontaktu s očami a kožou. Obsahuje étery glykolu a kyselinu hydroxi-etánovú (HEDP).

Nadmerný kontakt môže poškodiť orgán.

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s očami: Najmenej po 15 min. dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou: Postriekaný odev odstráňte a pokožku dôkladne vymývajte mydlom a vodou aspoň 15 min. Pokiaľ by bolesti, sčervenanie alebo podráždenie pretrvávalo, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Okamžite kontaktujte lekára.

Pri vdýchnutí: Choďte na čerstvý vzduch ak sa točí hlava, alebo dôjde k dezorientáci či ospalosti. Pokiaľ postihnutý nedýcha, alebo dýchanie je ťažké, preveďte umelé dýchanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE: Chráňte pred mrazom!

Vyrobené: Watkins Manufacturing Corp., 1280 Park Center Drive, Vista CA 92083