Wellness World     Wellness World

HotSpring® Stain and Scale Defense

Balenie:
473 ml
Výrobca: HotSpring
Záručná doba: 24 mesiacov
Kód: 76761/71952/BC
DOSTUPNOSŤ: skladom 3 ks
15 bez DPH
18 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

STAIN AND SCALE DEFENSE

PROSTRIEDOK NA ZNÍŽENIE TVORBY ŠKVŔN A VODNÉHO KAMEŇA

- obmedzuje rozsah škvŕn vo vírivých bazénoch

- zabraňuje usadzovaniu vápnika na povrchu

NEBEZPEČIE: Dráždi oči, pokožku a dýchací systém

Tento produkt je vyvinutý na reguláciu tvorby škvŕn a vodného kameňa vo vírivých bazénoch. Pravidelná aplikácia tohoto produktu je jedna z častí vašej údržby o váš bazén, ktorý pomôže udržať povrch a potrubie vášho bazéna v perfektnom stave.

NÁVOD:

Tento produkt musí byť pridávaný, keď je bazén naplnený vodou a dávka na údržbu má byť pridávaná jedenkrát za týždeň. Pri manipulácii s týmto produktom používajte gumové rukavice a ochranné okuliare a dostatočne vetrajte. Pridajte 10 ml prípravku na 320 litrov do filtračného oddelenia, zatiaľ čo tryskové pumpy sú v prevádzke.  Čerpadlo musí byť v prevádzke najmenej 10 min. po pridaní tohto prípravku.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ

NEBEZPEČIE: POUŽÍVAJTE PRI DOSTATOČNOM VETRANÍ.

Prípravok obsahuje kyselinu. Vyvarujte sa kontaktu s očami, kožou alebo oblečením.

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s očami: Ihneď vypláchnite oči vodou najmenej 15 min. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie a pokožku starostlivo vymývajte mydlom a vodou aspoň 15 min. Pokiaľ bolí, červená alebo podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí:  Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekára!

Pri vdýchnutí:  Pokiaľ sa točí hlava, dochádza k dezorientácii alebo ospalosti, vyjdite na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, vykonajte umelé dýchanie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Vyrobené: Watkins Manufacturing Corp., 1280 Park Center Drive, Vista CA 92083